• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    9 مهر 1399 در 9:33 قبل از ظهر

    به نظر خسارت در تعهد شرکت بیمه مطابق بند پ ماده ۱ و سپس قابل ریکاوری مطابق با ماده ۱۵ قانون شخص ثالث میباشد.