• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    8 مهر 1399 در 11:19 بعد از ظهر

    خسارت قبلی به هر میزان که بوده به عنوان درصدی از خسارت جدید کسر می گردد بسته به میزان ان و تشخیص کارشناس