• ابوالفضل منصوری

    عضو
    7 مهر 1399 در 6:20 بعد از ظهر

    باسلام. من با قسمت اول نظر جناب عظیمی موافقم که بیمه گذار به هر بیمه گری که مراجعه کرد؛ اون شرکت بیمه باید خسارت را با توجه به شرایط و تا سقف بیمه نامه پرداخت کند.

    اما درمورد سهم بیمه گرهای دیگه با توجه به اینکه امکان محاسبه سهم به مانند بیمه های اموال(آتش سوزی) وجود نداره شرکت بیمه پرداخت کننده خسارت نمیتونه به بیمه گرهای دیگه جهت بازیافت یا ریکاوری مراجعه کند.

    درصورتیکه ابتدا به بیمه گر الف مراجعه کند بیمه گر بایدبا توجه به پوشش دیه دوم کل خسارت را پرداخت کند و بیمه گر ب نباید خسارتی پرداخت کند و درصورتیکه ابتدا به بیمه گر ب مراجعه کند تا سقف بیمه نامه پرداخت و مابقی از محل بیمه گر الف باید پرداخت شود.