• محمدتقی آرام فر

    عضو
    7 مهر 1399 در 11:24 قبل از ظهر

    چنانچه حادثه و آسیب به وجود اومده توسط پزشکی قانونی و مرجع قضایی تایید بشود، خسارت در تعهد بیمه گر هست. حتی اگر مراجعه ای هم از سوی طرفین به بیمه‌گر صورت نگرفته باشه.