• محمدتقی آرام فر

    عضو
    7 مهر 1399 در 11:13 قبل از ظهر

    یک سوال اینجا پیش میاد، یعنی با توجه به ماده 16 آیین نامه 98 حتی اگر خسارت از تعهدات بیمه گر اول هم بیشتر باشه باید خسارت رو پرداخت کنه و بعد بره سراغ بیمه گر دوم ؟ بدون اینکه تعهدات اون رو بدونه ؟