• فردوس حیرانی

    عضو
    2 مرداد 1400 در 8:53 قبل از ظهر

    با سلام و عرض ادب

    احتراما با توجه به اینکه برخی از فعالیت ها نیروی ثابتی ندارند و ممکن است نیرو ها در طول فعالیت کم و یا زیاد شوند در این صوت ضریب نیروی کار به شکل متغیر تعریف می گرددو در زمان صدور ضریب نیروی کار بر اساس میانگین متغیرها + نیروی ثابت در نظر گرفته می شود و حق بیمه متناسب محاسبه می گردد غیر از آن در صورتیکه بیمه گذار بخواهد تعداد کل کارکنان حداکثر را به عنوان ثابت در نظر بگیرد بایستی حق بیمه خیلی بیشتری را بپردازد و در زمان پرداخت خسارت جهت اینکه بیمه گذار مشمول قاعده نسبی نگردد حداکثر تعداد نفرات را با ثابت در نظر می گیرند.

    با تشکر