• محمدتقی آرام فر

  عضو
  6 مهر 1399 در 2:36 بعد از ظهر

  با سلام

  صحیح است که دیه دوم خریداری نشده، ولی بیمه گر تعهد نموده برای هر نفر تا دیه روز خسارت پرداخت نماید . بنابراین چنانچه درصد قصور کارفرما تا دیه روز باشد، خسارت ایشان کامل پردخت خواهد شد . به عنوان مثال ، دیه در سال 1399 معادل 3.300.000.000 ریال می باشد . با احتساب دیه و درصد قصور مراتب به شرح زیر است :

  2.970.000.000 ریال =(درصد قصور) 30% * (هر درصد دیه) 33.000.000 ریال * 300%

  بنابراین خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.