• سیدمحمدرضا موسوی افتخاری

  عضو
  28 تیر 1400 در 6:30 بعد از ظهر

  با سلام و ادب
  اشاره و بهره مندی از تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه بسیار قابل احترام و تقدیر است اما این بحث را ما دو سال قبل پیگیری نمودیم و نتیجه این شد که عملاً چنین طرحی در کشور ما با محدودیت های خاص خودش قابلیت اجرایی ندارد!
  از مباحث مربوط به مجوزها که شاید بتوان گفت غیر ممکن است تا مسائلی همچون سرقت پهبادها در هنگام حضور در صحنه حوادث!
  تئوری این موضوع خیلی جذاب است و منطقی اما در فاز اجرایی مشکلات و مسائل بدون پاسخ بسیاری وجود دارد!!