• ابوالفضل منصوری

    عضو
    27 تیر 1400 در 3:29 بعد از ظهر

    با سلام

    با توجه به ماده 10 آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی “برای رانندگی با موتورسیکلت بیش از 200 سی سی می بایست هردو شرط گذشت 3 سال از اخذ گواهینامه و داشتن 23 سال تمام را داشته باشد” لذا راننده فاقد گواهینامه رانندگی مجاز محسوب شده و عطف به رای وحدت رویه 806 دیوان عالی کشور ،خسارت غیر قابل پرداخت است.