• عاطفه قمى

    عضو
    5 مهر 1399 در 9:53 بعد از ظهر

    زمانى كه دو كشتى به هم برخورد كنند و اين برخورد ناشى از خطاى هر دو طرف تشخيص داده بشه؛ خسارت به نسبت بين هر دو طرف تقسيم ميشه.

    مثلا مشخص بشه كه هر دو ، به يه نسبت مقصر بودند، هر كشتى ميتونه ٥٠٪؜ خسارت وارده رو از طرف مقابل دريافت كنه.