• مدیریت شاب

    مدیریت
    30 شهریور 1399 در 7:23 بعد از ظهر

    به نظر من بهتر بود به جای این لایحه، معیارهای تعریف خودروی متعارف رو تغییر می داد. این بیشتر شبیه یه مسکن با عوارض جانبیه