• محمد صالحی

    عضو
    8 تیر 1400 در 5:02 بعد از ظهر

    آقای کریم الدین عزیر در سوال اشاره ای به موضوع تخفیفات نداشتید (جمله کلیدی بحث 😅)

    به این دلیل بنده هم در پاسخ خودم اشاره ای به ماده 13 نداشتم