• فرهاد عظیمی

    عضو
    8 تیر 1400 در 2:18 بعد از ظهر

    جناب آقای کریم الدین با سلام

    اینکه گفتید «پس از بررسی پرونده توسط بیمه گرمشخص می شود که خسارت اشاره شده به دلیل تغییر مالکیت خودرو و عدم اطلاع آن به بیمه گر مشمول ماده 13 قانون بیمه می شود» را متوجه نشدم. یعنی چی؟