• فرهاد عظیمی

    عضو
    4 تیر 1400 در 6:36 بعد از ظهر

    پوشش P&I هم که کلیه مسئولیت های مالکان کشتی ها را پوشش می دهد. که جزئیات آن را می توان در گفتمانی که آقای محسن آذری @azarimarine ایجاد کرده مطالعه نمود. این هم لینک آن گفتمان