• فریبا صابری

  عضو
  22 خرداد 1400 در 3:15 بعد از ظهر
  ادامه بخش دهم

  جیمز آودن ، مدیر Fitch ، گفت که قراردادهایی از این دست به این زودی تمام نخواهند شد. وی همچنین گفته “نسبت خسارت مستقیم صنعت در سال 2020 با وجود 40 درصد رشد حق بیمه ثبت شده، كمی كاهش یافت و همچنان در سطحی مطابق با زیان قابل توجه ، باقی مانده است.” “افزایش نرخ حق بیمه بر اساس این نتایج و عدم قطعیت در خصوص زیان مستمر که با زیان پاندمی ها و سایر مناطق نوظهور ارتباط دارد ، ادامه خواهد یافت.”

  این گزارش خاطر نشان می کند که مدتی طول خواهد کشید تا بازتاب های مربوط به بیماری همه گیر ویروس کرونا ایجاد شود.

  با این حال ، اعلام خسارت D&O در قسمت های دیگر از جمله اقدامات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) و مدیریت ریسک سایبری همچنان در حال رشد است. همچنین ، فعال شدن ادغام و یا بدست آوردن محیط در سال 2021 ، همراه با افزایش در سهام جدید می تواند به بزرگ تر شدن تصوری از ریسک بیفزاید.

  10 شرکت بزرگ صادر کننده بیمه نامه های D&O در پایان سال 2020 ، 64 درصد از حق بیمه مستقیم را در اختیار داشتند. نسبت خسارت و DCC رهبر بازار AXA XL شصت و هفت و نیم درصد (67.5%) درصد در سال 2020 بوده است ، در حالی که شرکت رتبه دوم Chubb هشتاد و هشت و نیم درصد (88.5%) و AIG’s در رتبه سوم 74.3 و Tokyo Marine U.S در رتبه چهارم 66% بوده است. همچنین طبق داده های S&P به نقل از گزارش Fitch ، Fairfax Financial Holdings در رده پنجم با نسبت 56.9% بوده است .