• عاطفه قمى

  عضو
  22 خرداد 1400 در 1:14 بعد از ظهر
  بخش چهارم

  مشکلات اجرایی هواپیماهای بدون سرنشین

  1. قوانین کاربری هواپیماهای بدون سرنشین

  • مجوز پرواز در ساعات مشخصی از شبانه روز
  • مجوز پرواز در ارتفاعات مشخص
  • مجوز پرواز با سرعت مشخص
  • الزام گواهینامه کاربران هواپیماهای بدون سرنشین
  • و …

  2. هزینه های راه اندازی هواپیماهای بدون سرنشین

  • استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مطابق با قوانین کشور
  • ثبت هواپیماهای بدون سرنشین
  • آموزش کاربران هواپیماهای بدون سرنشین
  • و …

  3. خطر دعاوی شخص ثالث

  • شکایت اشخاص ثالث به دلیل صدمات جسمی یا خسارت مالی ناشی از برخورد هواپیمای بدون سرنشین (ناشی از استفاده اشتباه از تجهیزات یا خطای اپراتور)
  • شکایت اشخاص ثالث به دلیل ادعاهای تجاوز به حریم خصوصی
  • و …