• امید کاظم پور

    عضو
    25 شهریور 1399 در 6:39 بعد از ظهر

    با پاسخ شما کاملا موافقم حال با توجه به این موضوع چه تاثیری می تواند بر ضریب خسارت مالی بیمه های ثالث داشته باشد و با توجه به اینکه اکثر شرکتهای بیمه در حال حاضر به دلیل قانون مورد بحث حق بیمه متناسب برای مازاد مالی دریافت نمیکنند و در بعضی از شرکتها پوشش مازاد مالی علیرغم تاکید سندیکای بیمه گران به صورت رایگان عرضه می شود آیا وقت آن نرسیده که شرکتهای بیمه قبل از تصویب این لایحه به نظری مشترک برای نرخ مازاد مالی برسند و یا اینکه همچنان جذب پرتفو به هر قیمتی در سر لوحه کار اکثریت شرکتهای بیمه قراردارد؟