• عاطفه قمى

  عضو
  22 خرداد 1400 در 11:06 قبل از ظهر
  بخش دوم

  استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین(پهپادها) در زنجیره ارزش صنعت بیمه (قبل و بعد از وقوع زیان)

  بیمه در حال حاضر از جمله صنایعی است که با دو هدف استراتژیک زیر ، پتانسیل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را دارد :

  1. مدیریت بهتر ریسک از طریق بهبود فرآیند جمع آوری داده ها

  2. کاهش هزینه های عملیاتی از طریق بهبود کارایی و اثربخشی

  به طور کلی صنعت بیمه به دلیل مزایای بیشماری از جمله ایمنی بهتر ، کارایی ، کاهش هزینه ها و …، یکی از صنایع استفاده کننده ازهواپیماهای بدون سرنشین است. هواپیماهای بدون سرنشین می توانند در تمام مراحل چرخه عمر بیمه، به ویژه مدیریت مطالبات و پیشگیری از کلاهبرداری نقش داشته باشند.