• فرهاد عظیمی

  عضو
  25 شهریور 1399 در 12:36 بعد از ظهر

  به نظر منم ضریب خسارت بدنه کاهش پیدا می کنه. این موضوع رو می شه با یه مثال بررسی کرد.

  فرض کنیم یه خودرو با بیمه ثالث با تعهد مالی 30.000.000 تومن داریم که با یه خودروی نامتعارف تصادف می کنه و 45.000.000 تومن به اون خسارت می زنه.

  قبل از تصویب لایحه:

  میزان خسارت واقعی وارد شده: 45 میلیون

  میزان خسارت بر اساس خودروی متعارف(فرض) : 20 میلیون

  میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه نامه ثالث : 20 میلیون

  میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف 25 میلیون

  بعد از تصویب لایحه:

  میزان خسارت واقعی وارد شده: 45 میلیون

  میزان خسارت بر اساس خودروی متعارف(فرض) : 20 میلیون

  میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه نامه ثالث : 30 میلیون

  میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف 15 میلیون

  با مقایسه دو حالت بالا می بینیم که میزان خسارت پرداختی از محل بیمه نامه بدنه کاهش پیدا کرد و برعکس میزان خسارت پرداختی از محل بیمه نامه ثالث افزایش یافت.