• بهزاد توژان

    عضو
    4 خرداد 1400 در 4:12 بعد از ظهر

    پاسخ پرسش اول را جناب آقای قبادی(@Bimehsara) به طور کامل و صریح بیان نمودند.🙏🙏

    به نظر شما بازیافت خسارت پرداخت شده از چه اشخاصی و چگونه خواهد بود؟