• سعید حقیقت

    عضو
    4 خرداد 1400 در 11:54 قبل از ظهر

    ممنونم. از نظر بنده هم تا اعضای اکوسیستم بیمه های زندگی (مدیران، کارشناسان، نمایندگان و… فعال در حوزه زندگی) با ماهیت بیگ دیتا، مزایا و کاربردهای متعدد آن در فرآیندهای بیمه گری آشنایی پیدا نکنند؛ به کارگیری این فن آوری را امری پیچیده و غیرضروری خواهند دانست.