• محسن آذری آغویه

  عضو
  4 خرداد 1400 در 10:14 قبل از ظهر
  بخش سوم

  باشگاه های حمایت وغرامت P&I Clubs

  باشگاه حمایت و غرامت یا همان کلوب پی اند آی بدین سان تعریف شده است:

  An association of ship owners that have grouped together to insure each other on a mutual non-profit-making basis, for their third-party liabilities.

  انجمنی متشکل از مالکان کشتی که برای بیمه کردن تعهدات و مسئولیت یکدیگر (صورت متقابل) نسبت به اشخاص ثالث، در یک ساختار غیرانتفایی، گرد هم آمده اند.

  متقابل به معنای به اشتراک گذاشتن خطرات و تعهدات به شکل مساوی، يا منصفانه، با يکديگر است. همانطور که انتظار میرود تمام اعضای کلوب جايگاه برابری خواهند داشت و هيچکدام مسئوليت بيشتری نسبت به بقيه نخواهد داشت. با وجود رقابت تجاری بين مالکان، آنها متوجه امتيازات کارگروهی در راستای اهداف بيمه ای خود شدند و در مراحل نخستين کار به طور داوطلبانه برای تشکيل انجمن يا کلوب P&Iگرد هم آمدند. در اوايل قرن هجدهم ميلادی تنها خطر پيش روی مالکان کشتی ها فقط خطرات مربوط به کشتی او بود. در سال 1688 دو کشتی دی-واکس و وی-سالوادور با يکديگر تصادف کردند و مالکان هر دو کشتی تقاضای خسارت از طرف مقابل نمودند.

  در آن زمان بيمه نامه بدنه هيچگونه پوششی در قبال مسئوليت کشتی بيمه شده نسبت به صدماتی که به کشتی مقابل وارد می آورد را شامل نمی شد که پس از آن مالکان شناورها در رايزنی با بيمه گران بدنه از آنها تقاضای پوشش خطرات تصادف با شخص ثالث را درخواست کردند و بيمه گران بدنه تقبل سه-چهارم اين مسئوليت را با رعايت کلوز تصادم ( RDC- Running Down Clause) نمودند و یک-چهارم از مسئوليت به عهده مالکان باقی ماند. حتی تقبل یک چهارم مسئوليت نيز برای مالکان بسيار قابل ملاحظه بود و به همين دليل بدنبال پوشش دهنده ديگری برای بيمه اين آن یک-چهارم بودند.

  همچنين تا قبل از سال 1688 مالکان کشتی ها هيچگونه مسئوليتی در قبال کشته شدن دريانوردان، مسافران يا افراد ثالث بر روی کشتی شان نداشتند، حتی اگر اين مرگ بدليل غفلت يا اشتباه مالک شناور بود. در سال 1688 با قانون لرد کمبل همه چيز تغيير کرد. بازماندگان يا وکلای قربانيان می توانستند در مقابل مسئوليت و غفلت مالکان کشتی ها ادعای دعوی نمايند. همچنين قانون بندرگاه ها و اسکله ها مصوب سال 1681 میلادی به مسئولين مربوطه اجازه مي داد تا هرگونه خسارت به دارائی ها يا تاسيسات بندری چه ناشی از غفلت و چه غير را از مالکان کشتی مطالبه نمايد.

  مالکان برای حمايت در مقابل اين مسئوليت سنگين به سمت باشگاه های متقابل بدنه قديمی خود که در حال منحل بود رفتند و باشگاه های بدنه قديمی که هنوز باقيمانده بودند پوشش مسئوليت در برابر اشخاص ثالث را ارائه نمودند و باشگاه های حمايت (Protection Club) از مالکان را بوجود آوردند.

  در سال 1611 اولين باشگاه حمايت از مالکان کشتی ها بنام انجمن حمايت متقابل مالکان کشتی Society Protection Mutual Owners Ship بوجود آمد. ريسک هايی که توسط اين باشگاه پوشش داده می شد عبارت بود از:

  • مرگ افراد
  • جراحت افراد
  • صدمه به دارايی های افراد ثالث
  • بخشی از مسئوليت تصادف با ديگر کشتی ها که توسط بيمه گران بدنه پوشش داده نمی شد.