• محمدسعید الفتی

    عضو
    3 خرداد 1400 در 1:34 بعد از ظهر

    جناب مبینی گرامی سلام. از لطف جنابعالی سپاسگزارم ولی خودم را شایسته عنوان استادی نمی دانم و همیشه شاگردم.

    در مورد بند 2 در سایر رشته ها به ويژه اگر جنبه تجمیعی یا گروهی داشته باشند بیمه گران چنین شرطی را جایز می دانند. نکته دیگر مربوط است به شروع اجرای بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل است که با تصویب آیین نامه شماره 39 (اولین آیین نامه مربوط به این رشته) که برخی بیمه گذاران معتقد بودند که کارهای اداره کردن این نوع بیمه شامل جمع آوری حق بیمه ها و تهیه گزارش و ارتباط مستمر با بیمه گر برای آنها هزینه به بار می آورد و شاید مشارکت در منافع راهی برای جبران چنین هزینه هایی در نظر گرفته شده است. البته بحث مشارکت در منافع در بیمه های زندگی از نوع پس اندازی مقوله دیگری است و در جای خود باید در مورد آن صحبت کرد.