• محسن آذری آغویه

  عضو
  2 خرداد 1400 در 12:19 بعد از ظهر
  بخش دوم

  تاریخچه بیمه های دریایی

  تاريخچه بيمه دريايی به طور چشمگيری با توسعه و گسترش تجارت بين المللی در طول دوران دريانوردی همراه بوده است. اسناد تاريخی نشان می دهند که بازرگانان فينيقيايی بيش از هزار سال پيش از ميلاد مسيح از نوعی بيمه دريايی استفاده می کردند. شکل اوليه اين بيمه در آغاز بسيار ساده و ابتدايی بود تا آنکه در ميانه قرن هفدهم پيشرفت قابل توجهی در شمال اروپا و بخصوص در لندن مشاهده شد.

  اصول و مبانی بيمه دريايی اغلب با نام لويدز ( Lloyds) همراه هستند. در دهه 1861 ادوارد لويد قهوه خانه ای در لندن داير کرد که به محلی برای ملاقات ناخداها، صاحبان کشتی ها و بازرگانان شهر تبديل گشت که در آنجا برای کشتی ها و محموله ها بيمه نامه هايی در خور فعاليت های تجاریشان تنظيم می کردند. اين بازرگانان که فعاليت های تجاری مخاطره آميز را به ازای مبلغ مورد توافقی به عنوان حق بيمه، ضمانت می کردند نام و امضای خود را در زير بيمه نامه درج می کردند و از اينرو به عنوان بيمه گر(Underwriter) شناخته می شدند. قهوه خانه لويدز مورد توجه صاحبان کشتی ها قرار گرفت و به عنوان مکانی برای يافتن بيمه گرها و تنظيم بيمه نامه ها به رسميت شناخته شد. اين بيمه گرها به “بيمه گران لويدز” معروف شدند.

  با گسترش و عمومی شدن تسهيلات بيمه، بازرگانان و صاحبان کشتی ها فعاليت های تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای ديگر گسترش دادند و به نقاط دورتر سفر کردند. اين گسترش، خود موجب نياز بيشتر برای استفاده از بيمه ای مناسبتر و فراگير تر شد.

  پس به طور خلاصه می توان گفت:

  • بيمه دريايی با تحول و گسترش حمل و نقل بين المللی از طريق دريا بوجود آمد.
  • دريانوردان فنيقی اولين فرم بيمه های دريايی را حدود هزار سال قبل از ميالد مسيح بوجود آوردند.
  • سالهای 1861قهوه خانه ادوارد لويد در لندن محل تجمع مالکان، فرماندهان و بازرگانانی بود که کار آنان فراهم کردن انواع پوشش های بيمه ای برای کشتی ها و کالاهايشان بود.
  • آنان در قبال دريافت حق بيمه، بيمه نامه های درخواستی را می نوشتند و در زير آنها نامشان را نوشته و امضا ميکردند و به همين دليل به آنان بيمه گران می گفتند.
  • قهوه خانه لويدز در چشم مالکان کشتی ها محلی بود که بيمه گران يافت می شدند.
  • پس از چندی بيمه گران قهوه خانه به نام بيمه گران لويدز معروف شدند Lloyd’s Underwriters