• فرهاد عظیمی

    عضو
    1 خرداد 1400 در 10:54 بعد از ظهر

    دوست عزیزم جناب آقای نجفی @F.NAJAFI بدینوسیله از شما پوزش می خواهم که در درج پاسخ به جای «به نظر نمی رسد» نوشته بودم «به نظر می رسد». به عبارت دیگر بنده با پاسخ شما موافق بودم ولی اشتباه تایپی رخ داده. امروز متوجه شدم.