• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  30 اردیبهشت 1400 در 4:41 بعد از ظهر

  از زبان جناب آقای ثبات:

  مهرداد خواجه نوری از آنهایی است که بی آنکه تقلایی برای محبوبیت بکند دوست داشتنی است،

  خیلی شبیه مُرادش مرحوم ایرج علی آبادی.

  دلم می خواهد سالیان دراز همچنان بماند و ببالد و بدرخشد، دانش اندوزی کند و مهرورزی.