• پوریا مبینی

  عضو
  29 اردیبهشت 1400 در 4:19 بعد از ظهر

  استاد گرامی

  جناب آقای عظیمی

  با سلام

  در خصوص موضوع مطرح شده توسط جنابعالی مواردی را خدمتتان عرض می نمایم، خوشحال خواهم شد نظر شما و سایر دوستان را هم در این خصوص بدانم.

  1- در فصل پنجم ماده 12 این آئین نامه بهتر است حق بیمه بارنامه ‌هایی که تا تاریخ درخواست فسخ تسویه حساب نشده اند، تعیین تکلیف گردند.به نظر این ماده جهت تعبیر و تفسیر های مختلف باز می باشد.

  2- ضرورت وجود ماده 15، آنهم در شرایط عمومی این بیمه نامه چیست؟ آیا با روح و اصول بیمه و فلسفه تشکیل صندوق بیمه مطابقت دارد؟

  3- در مواجهه با حمل و نقل بین المللی و خسارات مرتبط با آن قانون مرجع(کنوانسیون، پروتکل و…) تعیین تکلیف نشده است.

  4- تعریف و مشخص کردن محدوده جغرافیای تحت پوشش این بیمه نامه در آئین نامه مذکور صورت نگرفته است.(تا حدودی مرتبط با بند 3)

  5-در نظر گرفتن اهرم نظارتی جهت جلوگیری از تخلف و
  تقلب احتمالی از طریق بارنامه های ابطالی، در شرایط عمومی این بیمه نامه پیشنهاد می شود.


  با تشکر-پیروز و سربلند باشید