• مصطفی ملکی

    عضو
    29 اردیبهشت 1400 در 2:47 بعد از ظهر

    به نظر من ماده 39 بیشتر از آنکه نوع خسارت تحت پوشش رو مشخص کنه نحوه جبران رو تعیین کرده یعنی توضیح داده به صورت نقدی و یا تعمیر در تعمیرگاه . البته که ابهامات وجود داره و باید شفاف بشه این موضوع، اما از منظر فلسفه وجود بیمه و حقوق بیمه گذار و در وضعیت فعلی من معتقدم اگر زیاندیده مطالبه افت نماید و مقصر محکوم شود در صورتی که تعهدات بیمه نامه تکمیل نشده باشد بیمه گر میبایست آن را پرداخت نماید،اما تا زمان اصلاح قانون پرداخت بدون حکم دادگاه رو منطقی نمیدانم .