• بهزاد توژان

    عضو
    29 اردیبهشت 1400 در 11:07 قبل از ظهر

    در حال حاضر یکی از دوستان بنده در حادثه ای مقصر بوده از طرف مرجع قضایی به پرداخت خسارت افت قیمت محکوم شده. با لایحه ای که براش تنظیم شد، قاضی قبول کرده که افت قیمت و هزینه های دادرسی و کارشناسی باید از جانب بیمه پرداخت بشه.