• فرهاد عظیمی

  عضو
  28 اردیبهشت 1400 در 8:11 بعد از ظهر

  در خصوص ماده 39 منم فکر می کنم موضع قانونگذار همین بوده ولی یه ابهامی دارم. ماده 39 میگه:

  ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

  و با بحث هایی که در این گفتمان داشتیم مشخص شد که خسارت مالی موارد زیر رو در بر می گیره:

  1- هزینه قطعات آسیب دیده

  2- هزینه دستمزد تعمیرات

  3- خسارت ناشی از افت قیمت خودرو

  وقتی به ماده 39 نگاه می کنیم می بینیم با بردن خودرو به تعمیرگاه دو تای اول تعیین تکلیف شد ولی افت قیمت حرفی ازش زده نشده.

  اگر افت قیمت به طور پیش فرض در بیمه ثالث پوشش داره چرا ماده 39 بدین شکل نوشته نشده:

  ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر و خسارت ناشی از افت قیمت را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.