• ایرج اسماعیلی

    عضو
    27 اردیبهشت 1400 در 4:00 بعد از ظهر

    به نظر من هیچ بیمه ای تعهد به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو ندارد و پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو بر عهده شخص مقصر تصادف است.

    بنابراین برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت ماشین باید به راننده مقصر حادثه مراجعه کرد. مالک خودروی که مدعی افت ارزش شده باید به دادگاه مراجعه و تقاضای پرداخت افت قیمت را داشته باشد