• فریبا صابری

  عضو
  27 اردیبهشت 1400 در 10:00 قبل از ظهر
  بخش ششم

  مخاطبان بیمه نامه مسئولیت مدیران و سرپرستان و خطرات تحت پوشش

  معمولاً پوشش به هیات مدیره شرکت مادر ارائه میشود ، چه این افراد در سیستمهای مدیریتی و ریاستی شرکت اصلی باشند و چه مدیر یا رییس شرکت های فرعی تابع. ممکن است پوشش در حد وسیع تری ارائه شود تا همه مدیران یک گروه شرکت از جمله مدیران شرکت های فرعی را نیز در بر گیرد.

  خطرات تحت پوشش در بیمه نامه مدیران و سرپرستان D&O

  ‌این بیمه نامه مسئوليت بيمه‌گذار و مدیران وی در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت، و يا قصور غیر عمد در موارد زیر دچار خسارت مالی می شوند را تحت پوشش قرار میدهد.

  1- اظهار نظر نادرست درباره ادغام شدن با سایر شرکت ها و خریداری شرکت های دیگر

  2- دریافت وام از موسسات مالی و بانکها بیش از ظرفیت معقول.

  3- دستور اشتباه در ادامه کار شرکت در حالی که مشکلات مالی آن کاملاً مشهود است.

  4- اهمال در اخذ بیمه نامه یا بیمه نامه مناسب برای شرکت یا موسسه.

  5- قصور در سرپرستی نسبت به افراد تابع.

  6- اسراف در سرمایه گذاری (تشخیص آن با موسسات تخصصی مالی با انتخاب بیمه گر)

  بنظرتون این پوشش ها کافی هست ؟ یا حتی مواردی باید استثنا باشند ؟