• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  26 اردیبهشت 1400 در 3:04 بعد از ظهر

  پیشینه اجرائی

  · سرپرست شورای برنامه های رادیو و تلویزیون دانشجویان دانشگاه.

  · استخدام در شرکت IBM از ابتدای زمستان 1352

  · استخدام در شرکت بیمه امید از مهر 1353

  · استخدام در شرکت بیمه حافظ از امرداد 1354

  · کارگزاری بیمه بین المللی “سیف کاور” (پوششگر) از مهر 1354

  · تاسیس شرکت ایران حامی در مهر 1363 که در تاریخ 27 مهر 1369، شد شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی.

  · 1365 دوره آموزشی سه ماهه نزد کارگزاری بیمه C.T.Bowring در لندن که بعدها به مارش تغییر نام داده شد.

  · بین سالهای 1363 تا 1371 عضو شورای عالی بیمه

  · بین سالهای 1373 تا 1377 عضو هیات ارزیاب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  · تا مرداد ماه سال 1379، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی

  · تا سال 1385 سهام دار و مشاور شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی

  · از سال 1385 تا سال 1387، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  · از سا‍ل 1383، بعنوان عضو هیات مدیره (بعنوا‍ن نماینده شرکت حمل واردات ایران) در شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام)

  · تاسیس و رئیس هیات مدیره شرکت ایران بازدید (نماینده شرکت Intertek Testing Services (Intertek)).

  · عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برای سه دوره،

  · در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، با سمتهای مختلفی شامل: عضو هیات مدیره

  · مرکز آموزشهای کاربردی، نایب رئیس کمسیون حمل و نقل و گمرک و عضو هیات نمایندگان برای پنج دوره.

  · عضو شورا و عضو کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

  · از 1393 تا 1394 عضو شورای عالی بیمه

  · عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

  · از اعضای پیشکسوت و مشاور هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

  · تاسیس شرکت تامین ترابر ایرانیان.