• سهیلا شرفی

  عضو
  22 اردیبهشت 1400 در 12:12 قبل از ظهر

  با سلام و احترام

  بعضی واژگان برگردان فارسی مناسبی ندارند و به همین دلیل در بیمه های دریایی به همان شکل به کار می روند. باراتری در متون بیمه با همین شکل به کار می رود. باراتری willful misconduct act می باشد یعنی عملی خرابکارانه که ناشی از نارضایتی خدمه و ناخدا و یا خدمه می باشد. معنی خیانت معنی بسیار بسیار دور می باشد و اگر کلمه باراتری نوشته نشود ذهن را به خطا می اندازد. زیرا خیانت مفاهیم و مصداقهای فراوانی دارد که می تواند حتی معنی متن مورد ترجمه را نیز تغییر دهد

  باراتری به معنی «همدستی خدمه و ناخدا و صدمه رساندن از روی نارضایتی به شکل خرابکاری است». باراتری عملی اعتراضی ناشی از نارضایتی است.

  شاید گاهی اوقات بهتر باشد به جای اینکه برای همه کلمات به دنبال معنی و برگردان فارسی باشیم کلمات را با همان شکلی که بکار می روند بکار ببریم. تعصب روی برگردان همه کلمه معانی را تخریب می نماید و پس از چند سال کلمه مورد نظر در معنی دیگری بکار می رود.

  بکار بردن کلمات به همان شکل سبب می شود تا در متون و ترجمه، اصل امانتداری مفهومی را هم رعایت کرده باشیم. مثلا به جای کراوات کلمه دراز آویز ! نه زیباست و نه مفهوم را به درستی می رساند.

  زبان فارسی زبان شیرین و پر از کلمات و تمثیل است ولی قطعا وجود بسیاری از کلمات ترکی ، عربی ، و انگلیسی در آن نشانگر این مطلب است که معادل های مناسبی برای همه کلمات وجود نداشته و به همین دلیل به همین شکل به زبان فارسی وارد شده و بکار می روند؛ نظیر نوستالژی ، کیک و مرسی.

  پیشنهاد می کنم در مواردی که نیاز است معادل یک کلمه را به کار ببریم، اگر معادل فارسی کامل و مناسبی ندارد، همان کلمه را بکار برده و برای انتقال مفهوم ، تفسیر آن را بصورت پاورقی توضیح دهیم.