• جواد قبادی

    عضو
    21 اردیبهشت 1400 در 11:12 قبل از ظهر

    سلام
    بله بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده این حق را دارد که به بیمه گر دیگر که همزمان مسئولیت بیمه گذار را پوشش داده است مراجعه کند و نیمی از خسارت پرداخت شده را از وی مطالبه کند .