• فریبا صابری

  عضو
  15 اردیبهشت 1400 در 8:23 بعد از ظهر
  بخش سوم

  بیمه نامه D&O در ایران

  با سلام و احترام؛

  ضمن سپاس از نظرات بزرگواران ؛ و در ادامه:

  “در ایران ، اگر چه شرکت های بیمه درخواست بیمه نامه مسئولیت مدیران و سرپرستان را بدون پاسخ نمی گذارند و با توجه به عدم آشنایی دو طرف یعنی بیمه گر و بیمه گزار،(نه او می داند چه می خواهد و نه این این می داند چه باید بدهد) این بیمه نامه را در قالب بیمه نامه مسئولیت حرفه ای و یا عمومی ارائه می دهند ولی بررسی مختصر ما نشان می دهد که این بیمه نامه به شکلی که نزدیک به بیمه نامه موجود در بازار امریکا و اروپا باشد فقط توسط بیمه ملت صادر می شود. مجوز آن نیز سال ها پیش صرفا در انحصار همان شرکت بوده است. لذا ما بر اساس بیمه نامه و مطالب این شرکت به معرفی بیمه نامه می پردازیم .”

  من فکر میکنم هر شرکتی فقط 5 سال انحصار یک محصول جدید را دارد و بعد از آن شرکت های دیگر نیز میتوانند در آن حوزه فعالیت داشته باشند. آیا این اتفاق افتاده است ؟