• نیره نظر

  عضو
  6 اردیبهشت 1400 در 4:09 بعد از ظهر

  با سپاس و احترام

  استهلاک و بازیافت در خصوص ارزیابی موارد آسیب دیده و محاسبه مبلغ خسارت فارغ از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه به کار می رود. پس طبیعتا باید ابتدا استهلاک موارد خسارت خورده و سپس بازیافت اقلام محاسبه شود.

  پس از تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت، می بایست فرانشیز بیمه نامه (درصد یا مبلغ هرکدام بیشتر باشد) از مبلغ خسارت کسر گردد.

  حال مبلغ نهایی خسارت می بایست در چارچوب حد غرامت بیمه نامه پرداخت شود. یعنی چنانچه مبلغ خسارت پس از کسر فرانشیز 120 واحد باشد اما حد غرامت بیمه نامه 100 واحد باشد، بیمه گر می بایست خسارت را به میزان 100 واحد به زیان دیده (ذینفع) پرداخت کند.

  در این زمان چنانچه بیمه گزار مورد بیمه را به ارزش واقعی بیمه نکرده باشد مشمول قاعده نسبی سرمایه و چنانچه حق بیمه و یا اقساط سر رسید شده آن را طبق تاریخ مقرر پرداخت نکرده باشد مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد شد که در این مرحله با توجه به خاصیت جا به جایی در عمل ضرب هر کدام از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.