• کیومرث جعفری

  عضو
  6 اردیبهشت 1400 در 8:28 قبل از ظهر

  با سلام و عرض احترام

  • در خصوص سوال مطرح شده ، بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون شخص ثالث خودروهای نامتعارف ، باتوجه به میزان خسارت وارده به خودروی زیاندیده که خودروی نامتعارف می باشد . با تشکیل دو فقره پرونده خسارت در شعبه شرکت بیمه گر میتوان موضوع را بررسی نمود .
  • 1-پرونده اول : از محل بیمه نامه بدنه زیاندیده- در شرکت بیمه گر بر اساس مابه التفاوت خسارت پرداختی تا سقف کوپن مقصر حادثه – پرداخت خسارت با فرانشیز 5% بدون بازیافت از مقصر حادثه .
  • 2- پرونده دوم :از محل بیمه نامه بدنه زیاندیده -در شرکت بیمه گر بر اساس مازاد بر سقف تعهد کوپن مقصر تا کل خسارت وارده ، پرداخت خسارت با فرانشیز 10% و اعمال شرایط کلی بیمه بدنه شرکت بیمه گر ( اعم از مشمول استهلاک بودن – شرایط گواهینامه – قاعده نسبی سرمایه …..) چون زیاندیده خودروی نامتعارف عملاً بعنوان مقصر حادثه از بیمه بدنه خودش استفاده می نماید کلاً شرایط پرداخت بیمه بدنه حاکم هست و نهایتاً ؛ با بازیافت کامل خسارت پرداختی مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه شخص ثالث مقصر تا کل خسارت وارده از مقصر حادثه .
  • مزید استحضار اضافه می نماید ، گاهاً مشاهده میگردد که خسارت های وارده به خودروهای نامتعارف زیاندیده بسیار بیشتر از سقف تعهد بیمه نامه شخص ثالث مقصر میباشد که در این حالت بر اساس فرمول محاسبه سهم راننده مقصر اگر خسارت وارده بیشتر از سقف کوپن مقصر باشد ، در این حالت سقف کوپن مقصر به زیاندیده پرداخت میگردد ، مازاد خسارت نیز از بیمه نامه بدنه زیاندیده (در صورت داشتن) با اعمال کامل شرایط بیمه نامه بدنه با فرانشیز 10% به ایشان خسارت پرداخت میگردد و مابه التفاوت مبلغ مازاد پرداختی بالاتر از سقف تعهد بیمه نامه شخص ثالث مقصر تا کل خسارت بعداً از مقصر حادثه بازیافت میگردد . باتشکر