• محمدسعید الفتی

  عضو
  5 اردیبهشت 1400 در 12:30 بعد از ظهر

  جناب آقای طالبی . سلام. من متوجه پرسش جنابعالی به طور دقیق نشدم. آیا بیمه گران شرکت هایی که نام برده اید در پاسخ به زیان دیدگان به ماده 17 استناد می کنند یا غیر آن؟

  در هر حال استحضار دارید که شرکت های مذکور به موجب قانون از عنوان بیمه حوادث مشترکان استفاده می کنند و شاید تصور این است که مسؤولیت مدنی متوجه آنها نیست. اما در واقع می توان گفت که قانون گذار، مسؤولیتِ (با فرض ضمان قهری) آن دو سازمان را در مقابل مشترکانشان مفروض دانسته است و بنابراین نیاز به اثبات تقصیر برای جبران خسارت منتفی است؛ مانند بیمه شخص ثالث و یا مفاد باب هشتم قانون تجارت در مورد مفروض دانستن مسؤولیت متصدی حمل.

  به علاوه، در جمله آخر متن ماده 17 شرایط عمومی آمده است : «چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده ، بیمه شده باشد؛ مسؤولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تأمین نشده است.»

  از طرفی «بیمه مشترکان» عام است و چگونه می توان تقدم و تأخر آن را نسبت به بیمه نامه های دیگری تعیین کرد؟