• فریبا صابری

    عضو
    1 اردیبهشت 1400 در 10:07 قبل از ظهر

    چندین سوال و گفتگو در خصوص فرانشیزهای بیمه بدنه مطرح شده که بزرگواران و اساتید صنعت بیمه هم موافغق نیستند و به نظر می رسد قانون گذار زمان وضع قوانین همه زوایا را یا بررسی نکرده و یا شرایط تغییر کرده و شرایط جدید پیش بینی نشده است. لذا کسر فرانشیز در مورادی که بیمه گذار دخالتی در حادثه ندارد منطقی بنظر نمی رسد.

    باسپاس