• حسین استادرحیمی

    عضو
    31 فروردین 1400 در 8:33 قبل از ظهر

    با سلام خدمت تمامي دوستان

    ماهيت تخفيف به واسطه عدم وقوع خسارت است نه عدم بروز تقصير به لحاظ فني ما پس از محاسبه حق بيمه پايه در صورتي كه بابت بيمه نامه صادره متحمل پرداخت خسارت نشده باشيم براي بيمه گذار حق تخفيف قائل خواهيم بود . لذا از نظر اينجانب در صورتي كه بيمه گذار از مزاياي بيمه نامه خود به هرعلتي( ماده 8 و يا حتي موارد بازيافت ) استفاده كرده باشد مشمول اين تخفيف نخواهد بود .