• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 فروردین 1400 در 12:30 بعد از ظهر

    جناب اقای مبینی سلام

    طی سالهای گذشته روال بدین طریق بوده که اگر بیمه نامه قبل از انقضاء تمدید شود چون با صدور الحاقیه مدت بیمه نامه افزایش می یابد، حق بیمه آن به صورت روز شمار محاسبه می شود ولی اگر بعد از انقضائ بیمه نامه بیمه گذار تقاضای تمدید نماید چون مستلزم صدور بیمه نامه جداگانه ایست حق بیمه با تعرفه محاسبه می شود.