• امير روستايي

    عضو
    17 فروردین 1400 در 7:32 بعد از ظهر

    منظورم سهم بیمه گزار از بازیافت خسارت صورت گرفته صرفا به میزان همان درصد (فرانشیز) کسر شده از پرونده خسارت در زمان پرداخت هست و نه بیشتر

    امیدوارم این توضیح واضح باشه