• امير روستايي

  عضو
  17 فروردین 1400 در 3:22 بعد از ظهر

  باسلام و احترام

  باتوجه به مطالب فوق در ظاهر بیمه گر سود بسیاری کرده ولی این پرونده یکی از چندین پرونده های متشکله در شرکت بیمه می باشد. 1- مطابق ماده 19″الف-خسارت کلی
  موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که {{حداقل 60 روز}} پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

  بنابراین بحث گذشت 3 ماه از تاریخ سرقت در صورت صحت موضوع تخلف شرکت بیمه بوده و به نظر قابل پیگیری جهت جبران 30 روز مازاد می‌باشد.

  2- مطابق تبصره 5 همین ماده “چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گزار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید”. پس سهم بیمه گزار صرفاً از درصد خسارت کسر شده و از محل بازیافت می باشد و نه از سود حاصل از افزایش ارزش خودرو و…

  و اما اگر خودروی بیمه گزار پس از پرداخت و انتقال مالکیت به بیمه گر بصورت معیوب(تصادفی، سرقت لوازم و…) کشف می شد و بیمه‌گر در خسارت فوق نه تنها سودی نمیبرد بلکه ضرر هم می‌کرده آیا ایشان حاضر به مشارکت در مبلغ خسارت دریافتی با شرکت بیمه بوده و بخشی از مبلغ را به شرکت عودت می دادند؟ بنابراین همانطور که در برخی خسارات شرکت های بیمه امکان سود در چنین پرونده هایی را دارند ولی هستند پرونده هایی که جز زیان، سودی برای شرکت ها نخواهد داشت. مصداق بارز آن نسبت میزان حق بیمه های دریافتی به میزان خسارت های وارده و یا افزایش روز افزون قیمت قطعات خودرو ها