• عاطفه قمى

  عضو
  10 فروردین 1400 در 10:37 قبل از ظهر

  تدوین قوانین صنعت بیمه

  · مشارکت در تدوین قانون بیمه گری و تاسیس بیمه مرکزی

  · مشارکت در تدوین بیمه شخص ثالث

  · مشارکت در تدوین مساله مالیات بر درآمد در شرکت های بیمه