• عاطفه قمى

  عضو
  6 فروردین 1400 در 12:39 قبل از ظهر

  پیشینه اجرائی

  · کارمند حسابداری شرکت بیمه ایران

  · مسئول فنی شرکت بیمه ایران

  · مدیریت شرکت بیمه ایران-انگلستان

  · مدیرعامل بیمه تهران

  · مدیرعامل بیمه حافظ

  · مشاور شرکت بیمه ایران

  · عضو هیات تحریریه نشریه بیمه مرکزی

  · تدریس رشته حقوق در دانشکده اموراقتصادی