• محمدسعید الفتی

    عضو
    3 فروردین 1400 در 8:08 بعد از ظهر

    جناب آقای فتحی گرامی

    کاملاً درست می فرمایید. منظور قانونگذار در مقدمه ماده 10، ارزش در ابتدای قرارداد بوده است و چون چنین صراحتی در متن این ماده مشاهده نمی شود و می تواند محل اختلاف واقع شود همانطور که به درستی فرموده اید، برای رفع این ابهام، بهتر است بیمه گر در شرایط عمومی یا خصوصی تصریح کند که بیمه گذار باید در تمام دوره اعتبارِ بیمه نامه ارزش مال را به روز رسانی کند در غیر این صورت بیمه گر هنگام پرداخت خسارتِ احتمالی، مجاز است قاعده نسبی سرمایه را اعمال کند ؛ و البته در خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه است.

    با درود و سپاس فراوان