• منوچهر آهنخواه

  عضو
  28 اسفند 1399 در 7:24 بعد از ظهر

  سئوال خودم رو بشرح زیر توضیح بیشتری میدهم

  تاریخ صدور بیمه نامه ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

  سرمایه بند اظهارنامه ای ۱۰۰ ریال

  ۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ بیمه گذار متوسط موجودی فروردین را ۱۲۰ اعلام میکند .

  ۲) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ الحاقیه افزایش سرمایه صادر میگردد.

  حالا بفرمایید در انتهای قرارداد بیمه که تعدیل باید انجام شود موجودی ماه فروردین چه مقدار در جدول باید منظور گردد.

  لطفا در مورد پاسختان توضیح ارائه بفرمایید.