• محمدسعید الفتی

    عضو
    28 اسفند 1399 در 11:19 قبل از ظهر

    دوست فرهیخته ام جناب آقای مصطفی بلوکات مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه پاسارگاد پاسخی به این پرسش دادند که عیناً نقل می کنم:

    «در بیمه اظهار نامه ای قرار بر این است که بر اساس تجربه سال قبل ، بیمه نامه با حداکثر موجودی سال قبل صادر شود بعد در پایان هر ماه ارزش واقعی اعلام شده تا در آخر سال حق بیمه تعدیل گردد. در واقع نکته مهم در این روش این است که علاوه بر اینکه برای بیمه گذار تامین حداکثری را ایجاد می کند ( چون با سرمایه حداکثر بیمه شده ) ضمناً چنانچه در ماه هایی میزان موجودی کمتر از حداکثر بیمه شده باشد ، حق بیمه در آخر سال تعدیل شده و به بیمه گذار تا حدودی برگشت داده می شود.

    نکته مهم دیگر این است که چنانچه در زمانی ( که لزوماً در پایان ماه نیست ) موجودی انبار از حداکثر بیمه شده ، بیشتر گردد بیمه گذار موظف به اعلام به بیمه گر و بیمه گر با صدور الحاقیه حداکثر مبلغ بیمه شده را افزایش می دهد و لزومی ندارد این اعلام در آخر ماه باشد بلکه در هر زمانی است که اتفاق می افتد.»