• محمدسعید الفتی

    عضو
    28 اسفند 1399 در 10:21 قبل از ظهر

    از جناب آقای آرامی فر و همچنین مجدد از جناب آقای جوزی سپاسگزارم. نکات جالبی را مطرح فرمودند. امیدوارم سایر اعضای محترم نیز نظراتشان را بنویسند.